nieuwsbrieven joke smitplein

december 2020


september 2020


juni 2020


juni 2020


waar gaat u straks parkeren?

maart 2020

Waar gaat u straks parkeren?

25% van de parkeerplaatsen op het Joke Smitplein verdwijnen voor nieuwe oplaadplaatsen voor elektrische auto’s!

Nog minder parkeerplekken voor de bewoners: maak bezwaar! 

De gemeente Utrecht becijferde onlangs dat er de komende vijf jaar 2100 extra laadpalen bij moeten worden geplaatst. Zijn de laadpalen veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe bij op een plek uit het locatieplan. Bij elke paal kunnen twee elektrische auto’s worden opgeladen.

 

De gemeente heeft voor elke wijk uitgezocht waar de komende tijd nieuwe laadpalen kunnen komen. Op een digitale kaart is tot in detail te zien welke parkeerplekken de stad op het oog heeft. Op het Joke Smitplein staan voor de toekomst 8 laadpalen in de planning, dat zijn 16 parkeerplaatsen die verdwijnen voor de bewoners!

Tot en met 15 maart kunnen Utrechters de locatieplannen bekijken en erop reageren. ‘We horen het graag als u blij bent met een locatie of als u tips heeft voor een andere plek’, stelt de gemeente op haar website. Dus hierbij een oproep om bezwaar te maken tegen deze plannen. Zoals je op de kaart kan zien staat er niks ingepland op de Maliebaan of andere straten in de wijk.

Bezwaar

 

Na 15 maart wordt bekeken of de aangewezen locatie van een laadpaal moet worden aangepast. De definitieve locaties worden vastgelegd in een verkeersbesluit voor elke wijk. Na publicatie van deze besluiten, voor de zomer, is er zes weken de tijd om bezwaar te maken.

 

Maak bezwaar! Kijk op de site: www.030laadpaal.nl. Of stuur een email naar: utrechtelektrisch@utrecht.nl 

 


Nieuwsbrief - december 2019

Overleg Bo-Ex

Zoals ieder jaar hebben bewoners en bewonerscommissie in mei 2019 deelgenomen aan de rondgang van de Bo-Ex. Het verslag hiervan is op te vragen bij de bewonerscommissie.

Verder heeft de commissie aan de Bo-Ex gevraagd betrokken te worden bij de plannen voor groot onderhoud in 2021. De volgende projecten zijn voor de begroting 2021 aangemeld. Het is niet zeker of alles ook doorgaat:

  • Renovatie van de badkamers en toiletten. 
    Hiervoor is de “badkamerwerkgroep” actief geweest. Dankzij hen is het opgevoerd op de begroting van 2021. Bedankt voor jullie inzet!
  • Het schilderwerk aan de buitenkant
  • Vervanging van het ventilatiesysteem 
    Het project ventilatie liep al. Feenstra heeft een voorstel gedaan voor vervanging. De bewonerscommissie en een bewoner hebben dit voorstel gelezen en door hun opmerkingen komt er een second opinion door RoWinTon. Dat gesprek moet nog plaatsvinden. Indien je mee wilt denken en/of op de hoogte bent van de laatste bouwnormen, laat het ons weten.
  • Lekkende ramen, vochtige muren.
    Heb je last van overmatige condens, lekkende ramen, natte (buiten)muren, maak een melding bij de Bo-Ex. Het blijkt dat veel mensen het al heel gewoon vinden om bij een regenbui een handdoek op de vensterbank te moeten leggen vanwege het vocht. Dit is echter een teken dat er iets niet goed is! Meldt het aub bij ons en bij de Bo-Ex.

Het is belangrijk dat bewoners ons inlichten wat er speelt, zodat wij op de hoogte zijn en wij de gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen.

 

Kerstverlichting

De gemeente heeft nieuwe regels ingevoerd. Het kostte de bewonerscommissie dan ook veel moeite om de vergunning te krijgen om de lampjes weer te laten branden. Het blijft toch altijd een mooi gezicht die verlichte boom tijdens de donkere dagen voor kerst.

 

Kerstliedjes

Helaas is er dit jaar geen optreden van het Joke Smitpleinkoor. Er zijn te weinig leden in het koor, dus zullen zij dit jaar geen kerstliedjes zingen op ons plein.

 

Contributie

In 2019 zijn er geen bijzondere bewonersactiviteiten geweest en we houden dit jaar wat geld over. Daarom hebben we de contributie dit jaar verlaagd naar € 2,- per woning. De bijdrage is vrijblijvend, maar alles is welkom. Je kan het overmaken. Vermeld dan s.v.p. je naam, huisnummer en ‘bijdrage 2020.

 

Bericht van de Groencommissie

Wij waren niet tevreden over het groen op ons plein, de groei en bloei is minimaal, er groeiden onwijs grote paddenstoelen. We hebben contact gezocht met de gemeente en uiteindelijk hebben we met opzichter en tuinman gesproken. De gemeente stelde voor om betonbielzen tussen de bomen te plaatsen en daar grond in storten. We hebben echter aangedrongen op meer onderzoek naar de oorzaak van de slechte staat van het groen. De gemeente heeft de bomenadviseur van de gemeente ingeschakeld. Hij is in oktober geweest en heeft zowel de bomen als de grond erom heen bekeken. De gemeente stelt ons nu voor om het komende jaar nog even te wachten met het planten van nieuwe planten en alleen het hoognodige onderhoud te doen. De gemeente heeft dus teveel houthoudend grond toegevoegd wat nog onvoldoende is gecomposteerd. Advies is om het nog een jaar de tijd te geven. In oktober 2020 is er opnieuw overleg met de gemeente. Dit stemt ons op dit moment niet erg vrolijk maar voorlopig moeten we het hiermee doen.

De groencommissie

 

 

Oud papier

Elke maand wordt oud papier opgehaald. U kunt dit neerzetten in de hal, of buiten. Dringend verzoek van degene die het ophaalt om het papier netjes te bundelen in een tas. Het is te zwaar voor hem om alles op te tillen.

 

Het is elke laatste maandag van de maand:

 

27 april , 25 mei, 22 juni, 29 juli, 31 augustus

28 september, 26 oktober, 23 november, 28 december