nieuwsbrieven joke smitplein

december 2023

Terugkijkend is er ’n heleboel gebeurd op ons plein. Er zijn mensen weggegaan en we hebben verschillende nieuwe bewoners verwelkomd. Het einde van het jaar nadert. Tijd voor lichtjes en warmte. Het is ook de tijd van terugblikken om met nieuwe plannen het komend jaar in te gaan. 

 

Kerstverlichting

Ook dit jaar heeft de bewonerscommissie het weer geregeld om de lampjes in de boom te laten branden. Volgend jaar gaan we kijken of we het geld bij elkaar kunnen krijgen om weer nieuwe lampjes in de boom te laten hangen. Ze branden wat minder fel en en kan wel een snoertje bij. Maar hoe zwak of fel ze ook branden, het blijft altijd een mooi gezicht, die verlichte boom tijdens de donkere dagen voor kerst.

 

Rondgang

Dit jaar heeft de bewonerscommissie, samen met 1 bewoner, weer de rondgang gehouden. Van de Bo-Ex waren aanwezig Michelle Copier, onze woonconsulente, en Dennis Sporkslede, de sociaal buurtbeheerder.

Het was fijn dat we van sommige bewoners input hadden gekregen over zaken die niet goed waren, zoals een loszittende buitendeurklink, een flinke scheur in een buitenmuur, ingezakte stoeptegels en kapotte regenpijpen.

De bewonerscommissie wees de Bo-Ex op kapotte plafondplaten, vroeg of het mogelijk is om liften aan te brengen, wees op de rattenvallen die er nog steeds her en der staan en vroeg aandacht voor het schoonmaakrooster van van Meerwijk en de nog steeds niet goed werkende ventilatie. Voor de ventilatie zijn Els Loock, Lidwien Knibbeler en Suzanne van der Vlist nog steeds in overleg met de Bo - Ex.  

 

Plein enquête

Halverwege het jaar heeft een aantal bewoners het plan opgevat om het middenplein een opknapbeurt te geven. Om te kijken welke wensen/behoeftes er leven bij de bewoners, hebben zij een enquête gehouden onder zowel de bewoners van de koopflats als van de huurwoningen, 120 in totaal. 

Er hebben 35 mensen gereageerd; 6 uit de koopflats en 29 uit de huurwoningen. Wat vooral opviel was dat 60% van de geënquêteerden meer groen wil. Daarnaast wil 40% dat het plein geschikt zou blijven als ontmoetingsplek. Er zijn veel andere creatieve ideeën geuit. Inmiddels is er ook contact met de gemeente geweest om te overleggen over hoe ze het e.e.a. het beste aan kunnen pakken. Het volgend jaar hoor je hier meer over. Lees hieronder het uitgebreide verslag en de hele nieuwsbrief:

 


Nieuwsbrief december 2023


Plein enquete 2023


Nieuwsbrief juni 2023


juni 2023 - ENQUETE


December 2022


Nieuwsbrief december 2021


Nieuwsbrief september 2021


Nieuwsbrief december 2020


Nieuwsbrief september 2020


Nieuwsbrief juni 2020


Nieuwsbrief juni 2020


Nieuwsbrief - december 2019

Overleg Bo-Ex

Zoals ieder jaar hebben bewoners en bewonerscommissie in mei 2019 deelgenomen aan de rondgang van de Bo-Ex. Het verslag hiervan is op te vragen bij de bewonerscommissie.

Verder heeft de commissie aan de Bo-Ex gevraagd betrokken te worden bij de plannen voor groot onderhoud in 2021. De volgende projecten zijn voor de begroting 2021 aangemeld. Het is niet zeker of alles ook doorgaat:

  • Renovatie van de badkamers en toiletten. 
    Hiervoor is de “badkamerwerkgroep” actief geweest. Dankzij hen is het opgevoerd op de begroting van 2021. Bedankt voor jullie inzet!
  • Het schilderwerk aan de buitenkant
  • Vervanging van het ventilatiesysteem 
    Het project ventilatie liep al. Feenstra heeft een voorstel gedaan voor vervanging. De bewonerscommissie en een bewoner hebben dit voorstel gelezen en door hun opmerkingen komt er een second opinion door RoWinTon. Dat gesprek moet nog plaatsvinden. Indien je mee wilt denken en/of op de hoogte bent van de laatste bouwnormen, laat het ons weten.
  • Lekkende ramen, vochtige muren.
    Heb je last van overmatige condens, lekkende ramen, natte (buiten)muren, maak een melding bij de Bo-Ex. Het blijkt dat veel mensen het al heel gewoon vinden om bij een regenbui een handdoek op de vensterbank te moeten leggen vanwege het vocht. Dit is echter een teken dat er iets niet goed is! Meldt het aub bij ons en bij de Bo-Ex.

Het is belangrijk dat bewoners ons inlichten wat er speelt, zodat wij op de hoogte zijn en wij de gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen.

 

Kerstverlichting

De gemeente heeft nieuwe regels ingevoerd. Het kostte de bewonerscommissie dan ook veel moeite om de vergunning te krijgen om de lampjes weer te laten branden. Het blijft toch altijd een mooi gezicht die verlichte boom tijdens de donkere dagen voor kerst.

 

Kerstliedjes

Helaas is er dit jaar geen optreden van het Joke Smitpleinkoor. Er zijn te weinig leden in het koor, dus zullen zij dit jaar geen kerstliedjes zingen op ons plein.

 

Contributie

In 2019 zijn er geen bijzondere bewonersactiviteiten geweest en we houden dit jaar wat geld over. Daarom hebben we de contributie dit jaar verlaagd naar € 2,- per woning. De bijdrage is vrijblijvend, maar alles is welkom. Je kan het overmaken. Vermeld dan s.v.p. je naam, huisnummer en ‘bijdrage 2020.

 

Bericht van de Groencommissie

Wij waren niet tevreden over het groen op ons plein, de groei en bloei is minimaal, er groeiden onwijs grote paddenstoelen. We hebben contact gezocht met de gemeente en uiteindelijk hebben we met opzichter en tuinman gesproken. De gemeente stelde voor om betonbielzen tussen de bomen te plaatsen en daar grond in storten. We hebben echter aangedrongen op meer onderzoek naar de oorzaak van de slechte staat van het groen. De gemeente heeft de bomenadviseur van de gemeente ingeschakeld. Hij is in oktober geweest en heeft zowel de bomen als de grond erom heen bekeken. De gemeente stelt ons nu voor om het komende jaar nog even te wachten met het planten van nieuwe planten en alleen het hoognodige onderhoud te doen. De gemeente heeft dus teveel houthoudend grond toegevoegd wat nog onvoldoende is gecomposteerd. Advies is om het nog een jaar de tijd te geven. In oktober 2020 is er opnieuw overleg met de gemeente. Dit stemt ons op dit moment niet erg vrolijk maar voorlopig moeten we het hiermee doen.

De groencommissie

 

 

Oud papier

Elke maand wordt oud papier opgehaald. U kunt dit neerzetten in de hal, of buiten. Dringend verzoek van degene die het ophaalt om het papier netjes te bundelen in een tas. Het is te zwaar voor hem om alles op te tillen.

 

Het is elke laatste maandag van de maand:

 

27 april , 25 mei, 22 juni, 29 juli, 31 augustus

28 september, 26 oktober, 23 november, 28 december