nieuwsbrieven joke smitplein

Nieuwe ideeën Joke Smitplein

Nu de renovatie van de badkamers achter de rug is het al weer een hele tijd rustig op ons plein. Misschien soms iets te rustig…..? We horen van mensen dat ze de gezelligheid die er was tijdens corona missen, we zitten minder buiten. Dat kan aan het weer liggen, want het is nu wel heel erg warm om midden op het plein te gaan zitten. Het kan ook zijn dat het plein zoals het er nu uitziet, jou niet uitnodigt om er gezellig te gaan zitten. 

Daarom zijn we blij met het initiatief van Ragna, Johan en Erika om een enquête te houden en aan iedereen de ideeën en wensen te vragen over het Joke Smitplein. Je hebt de enquête op 10 juni in je brievenbus gehad en kunt tot 30 juni je reactie bij Johan op nr. 55 in de bus te doen. Je kan je reactie ook digitaal sturen naar info@jokesmitplein.nl. Ben je hem kwijt? Kijk dan hier: https://www.jokesmitplein.nl/nieuws/

 

Groencommissie

De groencommissie vindt het prima als er nieuwe initiatiefnemers komen voor een eventuele herinrichting van het plein en zij dragen graag het stokje over. We bedanken Ellis, Monique en Berry voor het werk dat ze hebben verzet voor het plein. 

Voel jij er iets voor om je in te zetten voor het groen op het plein? Meld je dan bij info@jokesmitplein.nl of bij penningmeester Liesbeth op nr. 99. Wij zullen je dan laten weten wie er nog meer belangstelling heeft, zodat jullie met elkaar kunnen afstemmen wie wat gaat doen. We weten nog niet wat er uit de enquête komt, maar aan het groen is altijd wat te doen.

 

Gevelsteen Joke Smit

Er komt een gevelsteen ter ere van feministe Joke Smit, omdat het op 27 augustus 90 jaar geleden is dat zij in Utrecht werd geboren. De steen wordt zaterdag 26 augustus 2023 (één dag voor de 90e geboortedag van Joke Smit) onthuld door burgemeester Sharon Dijksma. Het is een initiatief van het Utrechts Geveltekenfonds/UGTF. 

In eerste instantie zou de gevelsteen van Joke Smit komen op haar geboortehuis aan de Merwedekade. Vanwege het gebrek aan draagvlak bij bewoners en omwonenden koos het UGTF voor een andere locatie: het Joke Smitplein. 

Bo-Ex heeft toestemming gegeven. Het plan is door de bewonerscommissie van het Joke Smitplein enthousiast ontvangen, en ook veel bewoners reageren zeer positief. Niet gek als je weet dat de eerste bewoners hebben gestreden voor de naamgeving van het plein, en dat tegen het advies van de straatnamencommissie in! Daarnaast hebben we een ‘Joke Smitplein vlag’ laten maken om te benadrukken dat het een plein is voor iedereen en waar het fijn is om te wonen.

De steen krijgt een centrale plek, waar hij goed in het oog valt: op de muur tussen de woningen 84 en 70. De beeldhouwster Britt Nelemans maakt een nieuw ontwerp die past bij de nieuwe locatie. 

 

Meer weten? Lees hieronder de laatste nieuwsbrief van juni 2023

 


nieuwsbrief juni 2023


juni 2023 - ENQUETE


december 2022


nieuwsbrief december 2021


nieuwsbrief september 2021


nieuwsbrief december 2020


nieuwsbrief september 2020


nieuwsbrief juni 2020


nieuwsbrief juni 2020


Nieuwsbrief - december 2019

Overleg Bo-Ex

Zoals ieder jaar hebben bewoners en bewonerscommissie in mei 2019 deelgenomen aan de rondgang van de Bo-Ex. Het verslag hiervan is op te vragen bij de bewonerscommissie.

Verder heeft de commissie aan de Bo-Ex gevraagd betrokken te worden bij de plannen voor groot onderhoud in 2021. De volgende projecten zijn voor de begroting 2021 aangemeld. Het is niet zeker of alles ook doorgaat:

  • Renovatie van de badkamers en toiletten. 
    Hiervoor is de “badkamerwerkgroep” actief geweest. Dankzij hen is het opgevoerd op de begroting van 2021. Bedankt voor jullie inzet!
  • Het schilderwerk aan de buitenkant
  • Vervanging van het ventilatiesysteem 
    Het project ventilatie liep al. Feenstra heeft een voorstel gedaan voor vervanging. De bewonerscommissie en een bewoner hebben dit voorstel gelezen en door hun opmerkingen komt er een second opinion door RoWinTon. Dat gesprek moet nog plaatsvinden. Indien je mee wilt denken en/of op de hoogte bent van de laatste bouwnormen, laat het ons weten.
  • Lekkende ramen, vochtige muren.
    Heb je last van overmatige condens, lekkende ramen, natte (buiten)muren, maak een melding bij de Bo-Ex. Het blijkt dat veel mensen het al heel gewoon vinden om bij een regenbui een handdoek op de vensterbank te moeten leggen vanwege het vocht. Dit is echter een teken dat er iets niet goed is! Meldt het aub bij ons en bij de Bo-Ex.

Het is belangrijk dat bewoners ons inlichten wat er speelt, zodat wij op de hoogte zijn en wij de gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen.

 

Kerstverlichting

De gemeente heeft nieuwe regels ingevoerd. Het kostte de bewonerscommissie dan ook veel moeite om de vergunning te krijgen om de lampjes weer te laten branden. Het blijft toch altijd een mooi gezicht die verlichte boom tijdens de donkere dagen voor kerst.

 

Kerstliedjes

Helaas is er dit jaar geen optreden van het Joke Smitpleinkoor. Er zijn te weinig leden in het koor, dus zullen zij dit jaar geen kerstliedjes zingen op ons plein.

 

Contributie

In 2019 zijn er geen bijzondere bewonersactiviteiten geweest en we houden dit jaar wat geld over. Daarom hebben we de contributie dit jaar verlaagd naar € 2,- per woning. De bijdrage is vrijblijvend, maar alles is welkom. Je kan het overmaken. Vermeld dan s.v.p. je naam, huisnummer en ‘bijdrage 2020.

 

Bericht van de Groencommissie

Wij waren niet tevreden over het groen op ons plein, de groei en bloei is minimaal, er groeiden onwijs grote paddenstoelen. We hebben contact gezocht met de gemeente en uiteindelijk hebben we met opzichter en tuinman gesproken. De gemeente stelde voor om betonbielzen tussen de bomen te plaatsen en daar grond in storten. We hebben echter aangedrongen op meer onderzoek naar de oorzaak van de slechte staat van het groen. De gemeente heeft de bomenadviseur van de gemeente ingeschakeld. Hij is in oktober geweest en heeft zowel de bomen als de grond erom heen bekeken. De gemeente stelt ons nu voor om het komende jaar nog even te wachten met het planten van nieuwe planten en alleen het hoognodige onderhoud te doen. De gemeente heeft dus teveel houthoudend grond toegevoegd wat nog onvoldoende is gecomposteerd. Advies is om het nog een jaar de tijd te geven. In oktober 2020 is er opnieuw overleg met de gemeente. Dit stemt ons op dit moment niet erg vrolijk maar voorlopig moeten we het hiermee doen.

De groencommissie

 

 

Oud papier

Elke maand wordt oud papier opgehaald. U kunt dit neerzetten in de hal, of buiten. Dringend verzoek van degene die het ophaalt om het papier netjes te bundelen in een tas. Het is te zwaar voor hem om alles op te tillen.

 

Het is elke laatste maandag van de maand:

 

27 april , 25 mei, 22 juni, 29 juli, 31 augustus

28 september, 26 oktober, 23 november, 28 december