6 Minuten Zone op het Joke Smitplein in Utrecht, HARTstikke goed!

Een 6 minuten zone is een gebied waar een slachtoffer van een hartstilstand binnen 6 minuten geholpen kan worden. In de 6 minuten zone zijn AED’s beschikbaar, vrijwilligers die kunnen reanimeren en defibrilleren en een reanimatieoproepsysteem. 

 

Dankzij het initiatief van een aantal bewoners is er een AED op het Joke Smitplein. Zij hebben hierover eerst uitvoerig contact gehad met de bewonerscommissie. Die stond achter het plan, waarna zij bij de Commissie Leefbaarheidsbudget ‘Grote Initiatieven’ van de Woningcorporatie Bo-Ex een financiële bijdrage hebben aangevraagd ter verwezenlijking van het plan. 

 

De Bo-Ex stond eveneens positief tegenover dit burgerinitiatief en honoreerde dit met een forse, geldelijke bijdrage. Ook bij de Gemeente is door de commissie een aanvraag ingediend voor financiële steun, opdat plaatsing en het volgen van de cursus gratis zijn. Kort na ontvangst heeft de Gemeente ons laten weten dat de aanvraag niet gehonoreerd zou worden. Daarop heeft de Bo-Ex zich 100% garant gesteld voor alle kosten nu en in de toekomst. Het apparaat is dus nu eigendom van de woningbouwvereniging. De bewoners zullen zich om het onderhoud bekommeren.

Met dank aan Bo-Ex

 

De deelnemers danken de woningbouwvereniging Bo-Ex voor het feit dat ze gratis aan de cursus hebben kunnen deelnemen. De AED commissie dankt daarnaast eveneens de Bo-Ex voor de aanschaf van en het verzorgen van verder onderhoud aan de AED. Een speciaal woord van dank aan onze contactpersoon bij de Bo-Ex, Ron Willems, mag hierbij niet ontbreken. Ook al hopen wij het apparaat niet te hoeven gebruiken, als bewoners kunnen we de genereuze opstelling van Bo-Ex alleen maar waarderen.

 

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator. Een eenvoudig te bedienen apparaat, waarvan gebruik wordt gemaakt in geval van een hartstilstand. Door dit apparaat neemt de overlevingskans aanzienlijk toe, als er binnen 6 minuten adequate hulp mee wordt geboden. Wij verwijzen in dit verband graag naar de website www.6minuten.nl. Automatische Externe Defribilator (AED) De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders binnen 6 minuten: * 112 bellen * reanimeren * defibrilleren (AED)

 

Voor wie?

In principe voor iedereen die woont binnen de 6 minutengrens vanaf het Joke Smitplein. De bewoners in de Parkstraat, Maliesingel nrs. 2 – 20, Schoolstraat, Schoolplein, Joke Smitplein en de Nachtegaalstraat (vanaf nr. 1 t/m fietsenzaak Kok) hebben een flyer ontvangen. Daarnaast hebben wij informatie gestuurd naar de Winkeliersvereniging van de Nachtegaalstraat. AED –commissie

De AED –commissie bestaat uit Max, Harry en Suzanne.

 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

schildersbedrijf Max Utrecht 

Bo-Ex ‘Leefbaarheidbudgetten