Welkom

Het Joke Smitplein is gelegen in de buurt Buiten Wittevrouwen en hoort ook bij de wijk Oost in de gemeente Utrecht. Op een prachtige rustige locatie in het centrum, nabij singels, park Lepelenburg, Nachtegaalstraat en Stadsschouwburg.

 

De buurt Buiten-Wittevrouwen in Oost ontleent haar naam aan het Wittevrouwenklooster dat in de Middeleeuwen in het oostelijke deel van de ommuurde stad stond. De Witte Vrouwenpoort bood toegang tot de stad en vormde het eindpunt van een eeuwenoude route tussen De Bilt en Utrecht. 

 

Op 19 september 1978 meldde het Utrechts Nieuwsblad dat de vereniging het oude schoolgebouw aan het Schoolplein aan de gemeente Utrecht verkocht had. De school werd gesloopt om plaats te maken voor de bouw van woningen. Het heeft nog zo'n 7 jaar geduurd voordat de eerste woningen werden gebouwd en het braakliggende terrein werd zolang als parkeerplaats gebruikt. Na jaren van overleg is door de gemeenteraad uiteindelijk besloten dat er premie A en B koop-appartementen (vanaf 89.000,- guldens) en sociale huurwoningen zouden worden gebouwd. Het werd een mix van 2, 3 en 4 kamer-woningen. Eind 1986 kregen de eerste bewoners, Henk en Gerda van den Berg, hun huissleutel.


Herdenkingssteen voor Joke Smit onthuld

Zaterdagochtend 26 augustus om 11.15 uur werd op het Joke Smitplein in Utrecht een herdenkingssteen voor Joke Smit(1933-1981) onthuld door burgemeester Sharon Dijksma en Joke Smits medestrijdster van het eerste uur, Hedy d'Ancona. Het initiatief tot het realiseren van deze steen werd genomen door het Utrechts Geveltekenfonds. De steen kon worden gerealiseerd dankzij een crowdfundingsactie en een gift van de Wilhelmina Drucker Fundatie. Naast familie van Joke Smit waren ook vele donateurs aanwezig bij de onthulling, die door de bewonersvereniging van het Joke Smitplein in samenwerking met het UGTF georganiseerd was.

Joke Smit werd in Utrecht geboren op 27 augustus 1933. Zij staat bekend als een van de belangrijkste voorvechtsters van vrouwenrechten in de 20ste eeuw. 
Zij schreef in 1967 het beroemde artikel Het onbehagen bij de vrouw, een artikel dat wordt gezien als het begin van de tweede feministische golf  in Nederland. 

In haar speech beschreef Hedy d'Ancona de strijdbaarheid en humor van Joke Smit. Zo vertelde zij dat toen Joke Smit afscheid nam van de Amsterdamse gemeenteraad zij haar mannelijke mede-raadsleden vergeleek met apen die elkaar onder het vertoon van hun mannelijkheid de apenrots afvechten.
Dijksma keek terug, maar vooral vooruit, over het belang van Joke Smit voor de emancipatiestrijd. Volgens Dijksma is de strijd nog niet gestreden - de missie van Joke Smit staat nog: ‘dat je als vrouw je eigen keuzes mag maken, je eigen dromen mag najagen en je eigen dromen kan waarmaken’. 
Er zijn niet veel gevelstenen in de stad die vrouwen eren. Wat Dijksma betreft mogen dat er wel meer worden. 

Hans Pluim, directeur van woningcorporatie Bo-Ex, eigenaar van de woningen aan het Joke Smitplein, sprak het welkomstwoord. De onthulling werd opgeluisterd met een gedicht van Anne Broeksma, lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde én bewoonster van het Joke Smitplein. Ook werd het lied Een land waar vrouwen willen wonen, geschreven door Joke Smit, gezongen door de pleinbewoners Marijn Lockefeer en Marjan van Hagen, begeleid door pianist Colijn Buis. Het werd een lijflied van de vrouwenbeweging in de jaren 70 en 80.

Burgemeester Sharon Dijksma, Hedy d'Ancona, initiatiefneemster Marjet Douze en beeldhouwster Britt Nelemans.

De gevelsteen, die ook het portret van Joke Smit bevat, is gemaakt door beeldhouwster Britt Nelemans. In de stoep eronder is een QR-steen geplaatst. Deze maakt een link naar de website van het Utrechts Geveltekenfonds, met informatie over deze gevelsteen. De QR-steen is geschonken door de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht.

Tekst: Utrechts Geveltekenfonds
Foto's: Jim Terlingen


GEDICHT VAN ANNE BROEKSMA

Anne Broeksma, lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde en sinds kort bewoonster van het Joke Smitplein, las een voor deze gelegenheid door haar gemaakt gedicht voor: ‘Zonder Joke Smit’.


JOKE SMIT LIED

Bewoners Marijn Lockefeer en Marjan van Hagen zongen het Joke Smit lied, er is een land waar vrouwen willen wonen: 

 

Er is een land waar vrouwen willen wonen

Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein

Waar vrouwen niet om mannen concurreren

Maar zusters en gelieven kunnen zijn

Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen

Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, 's werelds raadsvrouw zijn

Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden

Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn

 

 Er is een land waar mannen willen wonen

Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd

Waar niemand wint ten koste van een ander

En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid

Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden

Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn

Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten

Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn

 

 Er is een land waar mensen willen wonen

Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd

Waar zwakken met respect benaderd worden

En vreemdelingen niet meer gekleineerd

Waarin geweld door niemand meer geduld wordt

Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat

Dat is het land waar mensen willen wonen

Het land waar de saamhorigheid bestaat.

Dat is het plein waar mensen willen wonen !

Het plein waar de saamhorigheid bestaat !


LAATSTE NIEUWS

nieuwsbrief juni 2023


VENTILATIESYSTEEM

De handleiding van het nieuwe ventilatiesysteem.

Download hier voor de uitgebreide handleiding op: https://link.duco.eu/handleiding

 


Bewonerscommissie

De huurdersbelangenvereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de huurders op ons plein. Er wordt o.a. jaarlijks met de Bo-Ex overleg gevoerd over het gemeenschappelijk onderhoud van de huurwoningen. Zij vraagt ook bij de gemeente Utrecht subsidie aan o.a. voor het onderhoud van het groen en het organiseren van het jaarlijkse pleinfeest.

 

Jaarlijks sturen zij een aantal nieuwsbrieven naar alle bewoners met het laatste nieuws.

Groencommissie

Het Joke Smitplein heeft een groencommissie. Het werk bestaat uit het verzorgen van de groenstrook rond het middenplein. 

Het is heerlijk om in de buitenlucht te werken. Een beetje snoeien, onkruid wieden, nieuwe planten poten, rommel opruimen etc. en na afloop drinken ze altijd samen gezellig een kop thee of koffie.

Er is genoeg tuingereedschap aanwezig.

Je bent van harte welkom om mee te helpen! 

Feestcommissie

Het jubileumfeest op 26 juni 2011 vanwege het 25 jarig bestaan van het Joke Smitplein, was een groot succes !!!

Met dansen, zingen, spelletjes, een loterij, een rommelmarkt en de smakelijke High Tea hadden we een erg gezellige middag.

Wij bedanken de sponsors: Schildersbedrijf Max, Albert Heijn Nachtegaalstraat, Schildersbedrijf Mens Zeist, Sikkens, Gemeente Utrecht, Bo-Ex en de winkeliers van de Nachtegaalstraat voor hun bijdrage en natuurlijk hulde aan de feestcommissie: Lidwien Knibbeler, Els Loock en Evarien & Merel Tuitert. posters pleinfeesten

Sinds de bouw van het Joke Smitplein zijn er veel pleinfeesten geweest. De posters voor deze feesten hebben wij op een rijtje gezet.

 

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om de foto's te bekijken >>


wie was Joke Smit?

Joke (Kool) Smit (1933-1981) was één van de belangrijkste woordvoerders van de "tweede golf" van de vrouwenbeweging in Nederland.

 

In het artikel "Het onbehagen bij de vrouw", in 1967 gepubliceerd in het literaire tijdschrift "De Gids", schreef zij over haar persoonlijke gevoelens van onvrede met de maatschappelijke positie van vrouwen. "Ik kan alleen maar hopen dat sommige vrouwen mijn onbehagen delen en dat een grotere groep het op den duur zal gaan delen". 

 

Het artikel riep zoveel instemmende reacties op, dat zij met Hedy d'Ancona en een aantal anderen in oktober 1968 de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) oprichtte.

 

Deze organisatie zou een belangrijke rol spelen in de emancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig: niet alleen was zij de bakermat van een groot aantal feministische initiatieven, maar ook wist zij "Den Haag" te bewegen tot het voeren van een emancipatiebeleid Joke Smit - die tot 1975 publiceerde onder de naam Joke Kool-Smit - zou tot haar vroege dood in 1981 in meer dan 50 artikelen, redevoeringen en beschouwingen de feministische opvattingen verder ontwikkelen en uitdragen.

 


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

sponsors

Deze website is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:Webdesign