facelift 2005

Nieuwe boompjes

april 2005

 

In Maart 2005 zijn de 4 Haagbeuken voor het ronde woonblok op het plein vervangen door 4 Ginkgo's. De Haagbeuken werden te breed en te hoog en zijn elders herplaatst.

 

 

De meeste Ginkgo’s bestaan als sierboom en er groeien exemplaren over bijna de hele wereld. In de USA, Europa, Japan en Korea kweekt men de boom intensief op plantages voor zijn gebruik als alternatief geneesmiddel. De Ginkgo heeft een buitengewoon grote weerstand tegen ziektes, insectplagen, schimmels, vuur, luchtvervuiling en zelfs radioactieve straling. Daarom wordt hij veel toegepast als straatboom in steden, want hij hoeft nooit bespoten te worden met bestrijdingsmiddelen. Hij tolereert sneeuw- en ijsstormen en kan tegen de effecten van het broeikaseffect (verhoogd CO2). Ook aangeplant in parken, landschappen en tuinen en hij kan dienen als schaduwboom (oudere boom), leiboom, heg, ‘klimplant’ etc.

 

De groei is vrij langzaam.

 

De zaden zijn reeds lang in gebruik in China als medicijn tegen astma, taaie slijmhoest, bronchitis, als spijsverteringsmiddel en tegen blaasproblemen etc.  


Werkgroep facelift

mei 2004

 

De werkgroep Facelift is in mei 2002 in het leven geroepen door de Bewonerscommissie om herinrichting van het betegelde binnenterrein onder de loupe te nemen, met als doel het plein meer dan tot nu toe het geval is een ontmoetingsplek te laten zijn voor bewoners (een verlengstuk van de huiskamer).

 

De eerste leden waren: Ank Bikker, Iris Roosenboom, Sam Gerrits, Reinier Hummelen en Harry Horsch. Later heeft Iris zich teruggetrokken en kwam John van der Vlist de gelederen versterken.

 

De werkgroep startte met een enquête. De respons hierop was zeer groot en na inventarisatie van de wensen was het voor de werkgroep duidelijk dat de meeste bewoners een gezellig, fleurig en veilig plein wensten. Reden voor Sam om maar meteen de idee van ‘een plaza met een bank of zitjes in Gaudi stijl’ te opperen. Met dit ambitieuze idee ging de werkgroep aan de slag. Een rigoureuze verandering.  

 

De werkgroep was (en is) zich bewust van de omvang van het plan, de kosten en van het gebrek aan specifieke kennis op dit terrein. Daarom heeft ze in oktober 2002 een kunstenares ingeschakeld, t.w. mevrouw Anook Cleonne Visser, die op haar beurt in een later stadium een planologe inschakelde, mevrouw Inge Niks, die ervaring heeft met dergelijke projecten en die de contacten met de wijkmanager en wijkopzichter onderhoudt. Anook Cleonne stelde o.a. slingerbanken voor, tot groot genoegen van de werkgroep.

 

Aan de hand van twee schetsen werden de plannen in december 2002 besproken in het wijkbureau met de wijkmanager. Deze adviseerde een Plan van Aanpak in te dienen bij B&W op basis van het Recht van Initiatief voor Bewoners. Een van de eisen van een Plan van Aanpak is o.a. het indienen van minimaal 25 rechtsgeldige handtekeningen. Met de schetsen van de slingerbanken in de hand, verzamelde de werkgroep medio januari 2003 ruim 100 handtekeningen bij 120 voordeuren. Een fantastisch aantal, waaruit blijkt, dat herinrichting de aandacht van de bewoners heeft.

Eind april 2003 ging het Plan van Aanpak de deur uit en eind november werd het besproken in het bijzijn van de Wijkraad (wijkwethouder plus afgevaardigden van de gemeenteraad) in het wijkbureau. Twee weken later ontvingen wij het bericht dat ons plan gehonoreerd werd.

 

Het bedrag van EUR 30.000, verbonden aan het Recht van Initiatief, is niet toereikend om de oorspronkelijke plannen geheel uit te voeren. Reden om begin 2004 subsidie aan te vragen bij een aantal Fondsen/Instellingen. Het Bouwfonds heeft inmiddels een bedrag toegezegd en op het moment van schrijven overwegen drie fondsen ons verzoek. Hoe hoger het bedrag, hoe meer gerealiseerd kan worden.

 

Tijdens de Pleindag op 8 mei konden de bewoners middels een interactieve inspraakronde hun voorkeur uitspreken voor een van de drie ontwerpen van Anook Cleonne. Elk ontwerp is gebaseerd op een thema:

1) archeologisch thema, 2) Gaudi thema, 3) huiskamer thema.

 

 

Nog tot en met zaterdag 15 mei hangen de ontwerpen in de hal bij nummer 78 en kan men alsnog een stem uitbrengen.

Over de Pleindag zelf en over het vervolg van de werkgroep zal Sam u gaan informeren.

 

Harry Horsch namens de werkgroep Facelift. 


PERSBERICHT

Unieke Pleindag op 8 mei 2004

 

 

Na 18 jaar door de bewoners te zijn onderhouden, gaat het Joke Smitplein, fraai gelegen tussen Maliesingel en Nachtegaalstraat, op de schop om een nieuw jasje te krijgen.

Op basis van het Recht van Initiatief voor bewoners van Utrecht, heeft de Gemeente de plannen van de werkgroep Facelift voor herinrichting van het Joke Smitplein gehonoreerd. Na inventarisatie van de wensen van de bewoners heeft de werkgroep een kunstenares, Anook Cleonne Visser, en een planologe, Inge Niks, ingeschakeld.

 

 

Anook Cleonne Visser heeft een drietal boeiende voorstellen gedaan waarover de bewoners aanstaande zaterdag 8 mei hun mening kunnen geven tijdens een unieke pleindag.

Op die dag worden op schaal gemaakte maquettes getoond en krijgen de bewoners tussen 12.00 – 17.00 uur tekst en uitleg van de kunstenares en planologe. De bewoners kunnen langskomen op het tijdstip dat ze zelf verkiezen. Zij dienen een van de drie voorstellen te kiezen en kunnen dan tevens van gedachten wisselen over vorm, kleur, etc. Ook kan men een klein voorwerp, gedicht of een tekening inleveren, dat in het definitieve ontwerp verwerkt wordt. Deze dag is een leuke en interactieve manier van inspraak in de geest van Joke Smit. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.


De Joke Smit Pleindag

mei 2004

 

Het Joke Smitplein leeft. De bewoners van het plein zijn betrokken en er is volop interesse voor de leefbaarheid in de buurt. Het wekt dan ook geen verbazing dat de interesse voor de Joke Smit pleindag, zaterdag 8 mei, groot was.

Niet minder dan zestig man bezochten op deze dag de op het plein opgestelde tenten en kregen er, onder het genot van een hapje en een drankje, drie conceptontwerpen voor ons nieuwe binnenplein te zien, toegelicht door kunstenares Anook Visser en planologe Inge Niks zelf. In de op de pleindag volgende week stemden nog eens 26 personen, via de postbus.

 

Alles bij elkaar heeft dus bijna 50% van de bewoners gestemd! Een hoog percentage. De pleincommissie dankt alle stemmers bij deze nogmaals hartelijk voor jullie betrokkenheid.

 

 Anooks drie conceptontwerpen voor het nieuwe binnenplein werden verduidelijk met behulp van prachtige, inzichtelijke fotomontages, die een duidelijk beeld gaven van wat we in de toekomst allemaal konden verwachten. We hadden de keuze uit een Archeologie concept, het ‘Forum Romanum’, een Zeezijde concept ’Sitting on the dock of the bay’ en een lokaal concept, de ´Huiskamer´. Bij het laatste mochten de bewoners zelf een ontwerp voor een pleinversiering maken, wat natuurlijk uitnodigde tot druk schetsen, kleien en stoepkrijten. Het was een gezellige en vruchtbare middag.

 

Het stemmentellen was spannend. Het Archeologie- en het Huiskamerconcept raceten nek aan nek, maar een ruime meerderheid (ruim 70%) koos toch voor Anook’s ’Sitting on the dock of the bay’ concept, de naam die ze gaf aan een ontwerp dat gedomineerd wordt door een lange mozaïekbank, die uitkijkt op het plein.. Dit ontwerp ligt het dichtst bij onze oorspronkelijk gepresenteerde ideeën voor pleinvernieuwing.

 

Al met al een groot succes dus, en iedereen die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt worden vanaf hier nogmaals van harte bedankt! Niet in het minst onze sponsors, de Stichting BO EX -91 en de Gemeente Utrecht.

 

Namens de pleincommissie,

Sam Gerrits

werkgroep Facelift.